BgFotoNET начало
 
 
 
 
МЕНЮ
Реклама...
ФОТОПАЗАР...
Няма обяви...
Nick, който снима ''навътре''...
Публикувано във сряда, 15 февруари 2006 в 17:10 часа от BgFotoNET
Представяме Ви

Фотографията е разкриване на вътрешните ти видения чрез материалната реалност на света, видяна през обектива...

Nick Chaldakov Знае ли някой какво точно значи определение­то "творчески фотограф на свободна практика?" В ус­ловията на протяжен поли­тически преход, пълна комерсиализация на пазара на изображения, оттегляне на държавата от флирта с творческата интелигенция и безкритична фетишизация на чуждото за сметка на нихилистично отричане на собственото, това значи най-вече борба за насъщния и напрежение на нервите. Но пък и радост за този, който е силен сам да избере начина си на живот - така, както се открива лю­бовта...

Толкова по-удивително е, че варненският фотограф Николай Чалдъков може да бъде отнесен именно към рядката и почти изчезваща група на „рисуващите със светлина", т.е. българските фотохудож-ници, която се опитва да живее само чрез цветните си и черно-бели изображе­ния на мимолетната реал­ност. И го прави успешно, защото, не само че досега не се е отказвал, но и продължава активно да ек­спериментира, да излага и да печели призвание в страна като България, в която творчеството на фо­тографа никога не се е ползвало със статута на важно и самостоятелно изкуство. И не само у нас, слава Богу...

Житието на Чалдъков, когото приятелите и цени­телите наричат с малко чужбинското Nick, напомня само отдалеч на това на младите кариеристчета и "юпита", които днес кресливо ни натрапват своето присъствие, ошаренено от пребиваване на Запад. Ник също преминава през всич­ките традиционни "фази на растежа". Само че при него това не е станало в области като бизнес и политика, а в сферата на изкуството. Майсторството му да снима е формирано по характер­ния за повечето млади хора от епохата на "късния соци­ализъм" начин - фотокръ-жока на младежкия дом във Варна, разните ТНТМ-та и прочее "организирани фор­ми". За да замине после -в един прекрасен "демо­кратичен" ден за Лондон, където учи в престижна Школа по фотоизкуство.

 

Духовно синьо  © Nick Chaldakov Времето  © Nick Chaldakov

 

Още там варненчето шашва достолепните си даскали с едно не съвсем "балканско" светоусещане за материалния свят и пер­фектна техника на снимане. Голям майтап пада около една негова снимка, която сякаш е правена със скъпи­те и ненужно технически усложнени фотоапарати, с които снимат надменните колеги на Ник. А тя всъщност е продукт на не­говия тежичък и безхитро-тен съветски "Зенит" от времето на активните младежко-комсомолски "худо­жествени самодейности", за които повечето от нас днес си спомнят с носталгия. По време на лондонския си престой обаче той получа­ва не толкова школовка в тайните на фотоизкуството, колкото официално по­твърждение на максимата, че човек или може, или не може да снима. И че трябва да следваш усета си към красивото и индивидуално­то, за да твориш. И че това е божа дарба, която се дава на малцина, които после поемат по трудния път на себедоказването. А пък онези, които не поемат, значи не са били достойни да го извървят.

В Англия Ник Чалдъков научава също, че колкото и добре да снимаш, трябва да продаваш.

Затова той днес е сред най-известните в интернет-пространството български фототворци, които под­държат интересна и посто­янно обновявана страница www.chaldakov.com. Чрез нея Ник сам продава фото­графиите си по света, защо­то у нас той може предимно да разчита на комплименти о на наградите от престижни национални и регионал­ни изложби. А знайно е, че те са повече морални...

Интересното е, че този фин като физика мъж има желязна психика. Пресата преди време писа под фор­мата на едва ли не сенза­ция, че българинът Ник Чалдъков е бил човекът, който с протестите и писма­та си до щатското правосъ­дие успя да вкара в амери­кански затвор един псевдо-галерист от Флорида, оби­чащ да набира творби на европейски автори уж за изложба, да ги продава, като после да "забрави" да им плати.

 

Цигулка  © Nick Chaldakov

 

Но даже и „опасен" за международните аферисти в бизнеса с изкуство, варненецът е незлоблив и мек човек. Приятелите му го обичат, защото усещат, че зад мал­ко неочакваните му идеи за космичността на човеш­кото съзнание, за предопределеностите на съдба­та и за мястото на Бога в човешките дела се крие верен приятел, отговорен гражданин на "морската столица" и фин творец с фотоапарат.

 

Бънджи скок  © Nick Chaldakov

 

А някои от колегите му от силната иначе варнен­ска група на творческите фотографи може даже и тайничко да му завиждат. Защото вероятно те труд­но проумяват как човек може едновременно да разнася във фоточантата си техника за хиляди до­лари, да снима рекламни плакати с бънджи скокове и да формулира на анг­лийски в интернет макси­ми от рода на тази: фото­графията е разкриване на вътрешните ти видения чрез материалната реал­ност на света, видяна през обектива.

Автор: Пламен Денчев в-к Дума

Images © Nick Chaldakov

Професионални фотографии на невероятни цени...
 
 

Сподели със всички...

 
Връзки
· Повече за Представяме Ви
· Статии от BgFotoNET


Най-четена Статия Представяме Ви:
Робърт Капа

Рейтинг за Статия
Среднa Оценка: 5
Гласа: 2


Моля, отделете една секунда и гласувайте за тази статия:

Отличен
Много Добър
Добър
Среден
Слаб

Опции

 версия за принтер версия за принтер


Посетете и нашите приятели:
| www.fotolia.com | www.fotokniga.bg | Регистрация на домейни |

Мain website engine code by phpnuke.org All Rights Reserved.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
Content and images Copyright © 2001 - 2014 by BgFotoNET Ltd. and/or adduced sources. All Rights Reserved.
[ Условия за ползване ] Статистика за сайта [ За BgFotoNET ]
Ако не виждате всичките 16 зони от бяло до черно, калибрирайте мониторът си.